paustopp

LÄNGE LEVE FIKAPAUSEN!

Fikapausen ökar säkerheten, koncentrationsförmågan, vakenhetsnivån och bidrar till sammanhållningen på arbetsplatsen. Tänk att en liten stunds avbrott kan ha sådan effekt!

På många arbetsplatser blir fikapauserna färre och kortare. Många hoppar över mötet med kollegorna, tar i stället med sin kopp till arbetsplatsen och fortsätter jobba. Men är det särskilt smart?

Forskare som tittat närmare på informella samtal, menar att den som inte fikar, missar mycket lärande och till och med kan bli sämre på sitt jobb. Det är nämligen just i sådana sammanhang nya idéer föds på ett annat sätt än på möten där man bestämt att nya idéer ska kläckas. Fikapausen kan också stärka den sociala sammanhållningen. Man lär känna kollegorna, lär sig mer om deras jobb och om arbetsplatsen. Och därefter återvänder man till jobbet lite piggare, mer koncentrerad och effektivare. En sådan stund är verkligen värd att fullända med ett riktigt gott kaffe! Länge leve fikapausen!
paus-img-167